Sổ tay hướng dẫn tổ chức, xây dựng, quản lý Xã, Phường, Thị Trấn dành cho chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
- 25.7%

Sổ tay hướng dẫn tổ chức, xây dựng, quản lý Xã, Phường, Thị Trấn dành cho chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Thi hành án dân sự và hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động tố tụng dân sự, thi hành án dân s
- 25.7%

Luật Thi hành án dân sự và hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động tố tụng dân sự, thi hành án dân s

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH