Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
- 34.2%

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng Dẫn Xây Dựng  Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020
- 25.7%

Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng Dẫn Cập Nhật Kiến thức Hàng Năm Cho Kế Toán
- 25.7%

Hướng Dẫn Cập Nhật Kiến thức Hàng Năm Cho Kế Toán

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tiêu chuẩn định mức thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính
- 31.6%

Tiêu chuẩn định mức thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính

395.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Chính Sách Thuế - Giải Đáp Các Tình Huống về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế, Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quản Lý Hóa Đơn Chứng Từ
- 34.2%

Chính Sách Thuế - Giải Đáp Các Tình Huống về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế, Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quản Lý Hóa Đơn Chứng Từ

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam
- 34.2%

Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại cáccơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
- 34.2%

Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại cáccơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- 34.2%

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật kế toán và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp
- 37.8%

Luật kế toán và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp

450.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
- 25.7%

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Ngân sách nhà nước -quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho bạc nhà nước
- 25.7%

Luật Ngân sách nhà nước -quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam
- 27.1%

Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

350.000 VNĐ

255.000 VNĐ

First 1 2 3 4 5 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH