Chính Sách Thuế - Quy định mới về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
- 36.5%

Chính Sách Thuế - Quy định mới về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

425.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) Và Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các khoản Kinh Phí Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
- 34.2%

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) Và Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các khoản Kinh Phí Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân
- 34.2%

Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư Ban Quản Lý Dự Án Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng
- 34.1%

Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư Ban Quản Lý Dự Án Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng

425.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kiểm Toán Nhà Nước - Luật Kế Toán và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
- 34.2%

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kiểm Toán Nhà Nước - Luật Kế Toán và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng Dẫn Xây Dựng  Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020
- 25.7%

Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng Dẫn Cập Nhật Kiến thức Hàng Năm Cho Kế Toán
- 25.7%

Hướng Dẫn Cập Nhật Kiến thức Hàng Năm Cho Kế Toán

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tiêu chuẩn định mức thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính
- 31.6%

Tiêu chuẩn định mức thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính

395.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Chính Sách Thuế - Giải Đáp Các Tình Huống về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế, Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quản Lý Hóa Đơn Chứng Từ
- 34.2%

Chính Sách Thuế - Giải Đáp Các Tình Huống về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế, Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quản Lý Hóa Đơn Chứng Từ

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam
- 34.2%

Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại cáccơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
- 34.2%

Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại cáccơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- 34.2%

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

First 1 2 3 4 5 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH