Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An Về Hình Sự- Dân Sự- Kinh Tế - Lao Động Mới Nhất
- 25.7%

Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An Về Hình Sự- Dân Sự- Kinh Tế - Lao Động Mới Nhất

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định về thủ tục hải quan - Kiểm tra giám sát hải quan- Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
- 30%

Quy định về thủ tục hải quan - Kiểm tra giám sát hải quan- Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Pháp luật về môi giới đầu tư kinh doanh Bất Độg Sản - nhà ở  và đất đai
- 30%

Pháp luật về môi giới đầu tư kinh doanh Bất Độg Sản - nhà ở và đất đai

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật cán bộ công chức - Luật viên chức - quy định về đào tạo, đánh giá phân loại cán bộ công chức vi
- 30%

Luật cán bộ công chức - Luật viên chức - quy định về đào tạo, đánh giá phân loại cán bộ công chức vi

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay công tác thanh tra phòng chống tham nhũng lãng phí
- 25.7%

Sổ tay công tác thanh tra phòng chống tham nhũng lãng phí

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH