Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Mọi Lĩnh Vực
- 34.2%

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Mọi Lĩnh Vực

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Viên Chức
- 34.2%

Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Viên Chức

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt
- 34.2%

Quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH