Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động (Tuyển tập 26 Án lệ)
- 25.7%

Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động (Tuyển tập 26 Án lệ)

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật quản lý sử dụng tài sản công - quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
- 25.7%

Luật quản lý sử dụng tài sản công - quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hệ thống toàn văn 7 Luật và các Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV
- 30%

Hệ thống toàn văn 7 Luật và các Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật kiếu nại - Luật Tố Cáo - Luật Tiếp Công dân - Quy trình tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh trong các cơ quan đơn vị
- 25.7%

Luật kiếu nại - Luật Tố Cáo - Luật Tiếp Công dân - Quy trình tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh trong các cơ quan đơn vị

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH