Quy Định Chi Tiết  Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà  Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Gia
- 34.2%

Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Gia

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật đất đai -Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở
- 25.7%

Luật đất đai -Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp - luật đầu tư ( song ngữ việt - anh )
- 30%

Luật doanh nghiệp - luật đầu tư ( song ngữ việt - anh )

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH