Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính
- 34.2%

Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Học tập làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
- 34.2%

Học tập làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
- 25.7%

Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

65 năm chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu
- 28.8%

65 năm chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
- 28.8%

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
- 28.8%

Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Lịch sử Họ Nguyễn Việt Nam
- 30%

Lịch sử Họ Nguyễn Việt Nam

670.000 VNĐ

469.000 VNĐ

Những điều cần biết về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới
- 30%

Những điều cần biết về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ, đảng viên và cấp ủy viên cơ
- 30%

Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ, đảng viên và cấp ủy viên cơ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh
- 40%

Những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh

350.000 VNĐ

210.000 VNĐ

Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam
- 30%

Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác Đảng bộ cơ sở
- 30%

Cẩm nang công tác Đảng bộ cơ sở

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH