Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019
- 25.7%

Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tài liệu tổ chức hoạt động công đoàn - hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội
- 30%

Tài liệu tổ chức hoạt động công đoàn - hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang và các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ
- 30%

Cẩm nang và các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017
- 30%

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH