Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019
- 25.7%

Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tài liệu tổ chức hoạt động công đoàn - hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội
- 30%

Tài liệu tổ chức hoạt động công đoàn - hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang và các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ
- 30%

Cẩm nang và các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017
- 30%

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng và tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu dành cho tổ chức cô
- 30.1%

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng và tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu dành cho tổ chức cô

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ CÁC KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ VỀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ
- 30%

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ CÁC KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ VỀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay nghiệp vụ công đoàn, hướng dẫn soạn và ghi chép dành cho tổ chức hoạt động công đoàn các cấp
- 30.2%

Sổ tay nghiệp vụ công đoàn, hướng dẫn soạn và ghi chép dành cho tổ chức hoạt động công đoàn các cấp

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Nâng cao hiểu biết pháp luật dành cho tổ chức công đoàn các cấp
- 30.2%

Nâng cao hiểu biết pháp luật dành cho tổ chức công đoàn các cấp

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản
- 30.2%

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Luật công đoàn - Điều lệ công đoàn
- 30.1%

Luật công đoàn - Điều lệ công đoàn

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH