Luật hợp đồng Việt Nam- Bản án và bình luận bản án ( tập 1 )

Luật hợp đồng Việt Nam- Bản án và bình luận bản án ( tập 1 )

165.000 VNĐ

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Bản án và bình luận bản án ( Tập 2 )

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Bản án và bình luận bản án ( Tập 2 )

125.000 VNĐ

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Bản án và bình luận bản án ( Tập 1 )

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Bản án và bình luận bản án ( Tập 1 )

115.000 VNĐ

Bình Luận khoa học các điều của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam 2013
- 10.1%

Bình Luận khoa học các điều của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam 2013

69.000 VNĐ

62.000 VNĐ

Bình luận những điểm mới trong  Bộ luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015

Bình luận những điểm mới trong Bộ luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015

185.000 VNĐ

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật  Hình Sự 1999 và 2015
- 30%

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999 và 2015

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh đối chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 và 2015
- 30%

So sánh đối chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 và 2015

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Pháp Luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con ng
- 9.1%

Pháp Luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con ng

55.000 VNĐ

50.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH