Tìm hiểu Luật Công đoàn- Điều Lệ công đoàn- Công tác xây dựng và đánh giá chất lượng hoạt động công
- 30%

Tìm hiểu Luật Công đoàn- Điều Lệ công đoàn- Công tác xây dựng và đánh giá chất lượng hoạt động công

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản
- 30.2%

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Luật công đoàn - Điều lệ công đoàn
- 30.1%

Luật công đoàn - Điều lệ công đoàn

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH