Quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình
- 30.2%

Quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đấu thầu - Lập hồ sơ mời thầu
- 30.2%

Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đấu thầu - Lập hồ sơ mời thầu

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây Dựng
- 30%

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây Dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp Đặt
- 30.2%

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp Đặt

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép
- 30%

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tiêu Chuẩn Thiết Kế - Thi Công Và Nghiệm Thu Các Công Trình Thủy Lợi
- 30.2%

Tiêu Chuẩn Thiết Kế - Thi Công Và Nghiệm Thu Các Công Trình Thủy Lợi

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH