Luật kế toán- Luật kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng tài sàn áp dụng trong các cơ quan đơn vị nhà nước
- 30.1%

Luật kế toán- Luật kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng tài sàn áp dụng trong các cơ quan đơn vị nhà nước

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Luật Kế Toán, Luật Phí và lệ phí và các chính sách thuế hiện hành
- 30%

Luật Kế Toán, Luật Phí và lệ phí và các chính sách thuế hiện hành

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nanh dành cho kế toán trưởng - Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất
- 40%

Cẩm nanh dành cho kế toán trưởng - Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

600.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định pháp
- 30%

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định pháp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn chế độ kế toán xã, phường, thị trấn
- 30.1%

Hướng dẫn chế độ kế toán xã, phường, thị trấn

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH