Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

58.000 VNĐ

Hướng dẫn quản lý thủ tục, giấy tờ công dân thuộc phạm vi ngành công an- Cư trú, hộ tịch, hộ khẩu, c
- 22.9%

Hướng dẫn quản lý thủ tục, giấy tờ công dân thuộc phạm vi ngành công an- Cư trú, hộ tịch, hộ khẩu, c

350.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luật xây dựng, quy định mới nhất vể thực hiện hoạt động quản lý đầu tư x
- 25.7%

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luật xây dựng, quy định mới nhất vể thực hiện hoạt động quản lý đầu tư x

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luât đất đai, luật nhà ở và những chi tiết hướng dẫn thi hành mới nhất
- 25.7%

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luât đất đai, luật nhà ở và những chi tiết hướng dẫn thi hành mới nhất

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật trưng cầu ý dân, luật giám sát hội đồng nhân dân- Luật tiếp công dân và văn bản có liên quan
- 30.1%

Luật trưng cầu ý dân, luật giám sát hội đồng nhân dân- Luật tiếp công dân và văn bản có liên quan

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Luật Tố tụng hành chính, Luật hành chính và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước
- 30.1%

Luật Tố tụng hành chính, Luật hành chính và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

48.000 VNĐ

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
- 10%

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

30.000 VNĐ

27.000 VNĐ

Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân- Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
- 15%

Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân- Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương

335.000 VNĐ

284.750 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH