Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế  Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp
- 34.2%

Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ Luật Lao Động Việt - Anh - Hoa
- 37.8%

Bộ Luật Lao Động Việt - Anh - Hoa

450.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan Đơn Vị
- 34.2%

Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan Đơn Vị

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính  Trong Lĩnh Vực  Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài
- 34.2%

Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020
- 34.2%

Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019  Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
- 20%

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

360.000 VNĐ

288.000 VNĐ

Bộ luật lao động - Các chính sách và quyền lợi của người lao động
- 34.2%

Bộ luật lao động - Các chính sách và quyền lợi của người lao động

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ luật lao động và chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020
- 34.2%

Bộ luật lao động và chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
- 27.1%

Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn

350.000 VNĐ

255.000 VNĐ

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019
- 34.2%

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động - Hard-to-Find Templates of Human Resource Relating to Labour Law
- 10%

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động - Hard-to-Find Templates of Human Resource Relating to Labour Law

400.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019
- 25.7%

Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

First 1 2 3 4 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH