Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam
- 10%

Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam

70.000 VNĐ

63.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung
- 10%

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung

250.000 VNĐ

225.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017  - Phần Các Tội Phạm ( Quyển 1 )
- 10%

Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 - Phần Các Tội Phạm ( Quyển 1 )

350.000 VNĐ

315.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH