Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015
- 11.1%

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

450.000 VNĐ

400.000 VNĐ

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hành Chính Và Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất
- 41.7%

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hành Chính Và Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

480.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015  với các văn bản hướng dẫn mới nhất
- 35%

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất

460.000 VNĐ

299.000 VNĐ

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017
- 11.1%

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017

450.000 VNĐ

400.000 VNĐ

Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật và mức xử phạt theo luật xử lý hành chính mới nhất
- 30%

Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật và mức xử phạt theo luật xử lý hành chính mới nhất

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quyền Tài Phán Của Quốc Gia Trên Biển - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
- 10%

Quyền Tài Phán Của Quốc Gia Trên Biển - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

110.000 VNĐ

99.000 VNĐ

Trách Nhiệm Hinh Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính
- 10%

Trách Nhiệm Hinh Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính

280.000 VNĐ

252.000 VNĐ

Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015

Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015

315.000 VNĐ

Hỏi Đáp luật tố tụng hình sự năm 2015

Hỏi Đáp luật tố tụng hình sự năm 2015

99.000 VNĐ

Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại
- 12.5%

Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại

80.000 VNĐ

70.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân

Bình luận khoa học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân

315.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ Luật Dân Sự 2015
- 10%

Bình luận khoa học Bộ Luật Dân Sự 2015

400.000 VNĐ

360.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH