Sổ tay luật sư

Sổ tay luật sư

550.000 VNĐ

Phương Pháp Phân Tích Luật Viết

Phương Pháp Phân Tích Luật Viết

77.000 VNĐ

Để Hoàn Thành Tốt Luận Văn Ngành Luật

Để Hoàn Thành Tốt Luận Văn Ngành Luật

107.000 VNĐ

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đồi, bổ sung năm 2017

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đồi, bổ sung năm 2017

36.000 VNĐ

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự

10.000 VNĐ

Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2014

Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2014

27.000 VNĐ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

8.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp sửa đổi ( áp dụng 1-7-2015 )

Luật doanh nghiệp sửa đổi ( áp dụng 1-7-2015 )

39.000 VNĐ

Luật hòa giải ở cơ sở

Luật hòa giải ở cơ sở

8.000 VNĐ

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

11.000 VNĐ

Luật công chứng

Luật công chứng

13.000 VNĐ

Luật hải quan

Luật hải quan

17.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH