Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
- 25.7%

Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bảo Vật Quốc Gia Việt Nam
- 28.8%

Bảo Vật Quốc Gia Việt Nam

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

65 năm chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu
- 28.8%

65 năm chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
- 28.8%

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
- 28.8%

Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

365.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới
- 30%

Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Lịch sử Họ Nguyễn Việt Nam
- 30%

Lịch sử Họ Nguyễn Việt Nam

670.000 VNĐ

469.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật về biển đảo - 100 câu hỏi đáp về biển đảo
- 30%

Cẩm nang pháp luật về biển đảo - 100 câu hỏi đáp về biển đảo

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Những điều cần biết về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới
- 30%

Những điều cần biết về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Điều lệ đảng công tác xây dựng quản lý, chỉnh đốn đảng - Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể
- 32.9%

Điều lệ đảng công tác xây dựng quản lý, chỉnh đốn đảng - Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể

365.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam
- 35.1%

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam

350.000 VNĐ

227.000 VNĐ

First 1 2 3 4 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH