INCOTERMS 2020 Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa
- 37.8%

INCOTERMS 2020 Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa

450.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020
- 14.9%

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020

670.000 VNĐ

570.000 VNĐ

Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt ( Song Ngữ Việt - Anh )
- 10%

Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt ( Song Ngữ Việt - Anh )

650.000 VNĐ

585.000 VNĐ

Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế - Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu  Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
- 22.9%

Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế - Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan

350.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Biểu Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu- Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2019
- 15%

Biểu Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu- Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2019

600.000 VNĐ

510.000 VNĐ

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018
- 30.1%

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018

485.000 VNĐ

339.000 VNĐ

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018
- 30.1%

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018

485.000 VNĐ

339.000 VNĐ

Biểu thuế suất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2018
- 30.1%

Biểu thuế suất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2018

495.000 VNĐ

346.000 VNĐ

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp 2018
- 30.1%

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp 2018

595.000 VNĐ

416.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH