Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam hiện nay

Danh mục: Sách Pháp Luật

Phân tích chính sách là một hoạt động không đơn giản đối với bất kỳ nhà lập pháp nào trên toàn thế giới. Bản chất của phân tích chính sách là xem xét chính sách; mục đích của phân tích chính sách là hiểu và giải thích các khía cạnh khác nhau của chính sách, từ đó tìm ra những giải pháp giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Nhưng giải pháp đó phải đủ tính khách quan, độc lập và có cơ sở khoa học để thuyết phục không chỉ các chính trị gia mà còn đối với toàn xã hội (những đối tượng chịu sự tác động của chính sách). Phân tích chính sách là một quá trình sáng tạo, đánh giá và truyền đạt thông tin phù hợp chính sách. Do đó, phân tích chính sách là khởi đầu chứ không phải kết thúc của các nỗ lực cải thiện chính sách.

Làm thế nào có thể cải thiện chính sách, đưa ra được các giải pháp giải quyết vấn đề, phân tích giải pháp và lựa chọn được giải pháp tốt nhất? Tất cả quá trình đó thuộc phạm vi của phân tích chính sách trong quy trình lập pháp ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích chính sách trong quá trình lập pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã quy định quy trình xây dựng chính sách là giai đoạn bắt buộc khi xây dựng các văn bản luật. Chính cơ sở pháp lý quan trọng này là "bàn đạp" giúp các chuyên gia hoạch định, phân tích chỉnh sách có cơ hội đưa ra tư vẫn theo định hướng: nhân ản là người hưởng thụ và chịu tác động chính từ các chỉnh sách. Từ đó, việc ban hành các văn bản luật chuẩn mực, khả thi sẽ thuận lợi hơn.

Trước năm 2015, phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp tuy được để cập nhưng còn chưa cụ thể. Từ năm 2015, phần tích chính sách trở thành "điểm nóng" khi xây dựng các văn bản luật nồi riêng và các văn bản quy phạm pháp luật nói chung. Nhưng dù được quan tâm, chú trọng và có một "địa vị pháp lý" vững chắc thì phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam vẫn có thể còn có khó khăn nhất định.


Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn: "Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam hiện nay" của TS. Trần Thị Quyên. Nội dung cuốn sách là những nghiên cứu của tác giả về phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp.


Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc! 

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

153.000đ 170.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống 72 Án Lệ Việt Nam hiện hành

Hệ Thống 72 Án Lệ Việt Nam hiện hành

265.000đ 425.000đ -38%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 123

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

0